Datové schránky pro SVJ

Datové schránky pro SVJ

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Přináší zásadní změnu pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). Ta spadají do okruhu uživatelů, kterým...