Datové schránky pro SVJ

20.9.2022

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek. Přináší zásadní změnu pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). Ta spadají do okruhu uživatelů, kterým bude datová schránka od 1. ledna 2023 automaticky zřízena, bez jejich žádosti.