Poplatky

I. Poplatky stanovené rozhodnutím Shromáždění delegátů
POPLATEK Částka vč. DPH (Kč) Z toho DPH 21% Doplňující popis
Základní členský vklad 3 000,00 osvobozené plnění dle čl. 14 stanov majetková účast člena, schváleno 14.6.2005 shromážděním delegátů
II. Poplatky stanovené rozhodnutím Představenstva OSBD
POPLATEK Částka bez DPH (Kč/měs) DPH 21% Celkem (Kč/měs.) Poznámka
1. SPRÁVA bez SVJ, SVJ bez právní subjektivity
1.1. Družstevní byt 177,00 osvobozené plnění 177,00 platné od 1.7.2020
1.2. Družstevní garáž 50,00 osvobozené plnění 50,00 platné od 1.7.2020
1.3. Družstevní byt-garážové stání 35,00 osvobozené plnění 35,00 platné od 1.7.2020
2. SPRÁVA jednotka ve vlastnictví v SVJ bez právní subjektivity
2.1. Bytová jednotka ve vlastnictví  211,00 44,3 255,00 platné od 1.1.2023
2.2. Garáž  64,00 13,4 77,00 platné od 1.1.2023
2.3. Garážové stání  38,00 8,00 46,00 platné od 1.1.2023
3. SPRÁVA SVJ s právní subjektivitou/b.j.
3.1. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou  207,00 osvobozené plnění 207,00 platné od 1.1.2023
3.2. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 357,00 osvobozené plnění 357,00 platné od 1.1.2023
3.3. Poplatek za garáž 44,00 osvobozené plnění 44,00 platné od 1.1.2023
3.4. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 435,00 osvobozené plnění 435,00 platné od 1.1.2023
3.5. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 506,00 osvobozené plnění 506,00 platné od 1.1.2023
3.6. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 470,00 osvobozené plnění 470,00 platné od 1.1.2023
3.7. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 371,00 osvobozené plnění 371,00 platné od 1.1.2023
3.8. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ 270,00 osvobozené plnění 270,00 platné od 1.1.2023
3.9. Poplatek za garáž + předseda SVJ 65,00 osvobozené plnění 65,00 platné od 1.1.2023
3.10. Poplatek za garáž „Premium“ 48,00 osvobozené plnění 48,00 platné od 1.1.2023
III. Jednorázové poplatky
POPLATEK Částka bez DPH (Kč) DPH 21% Celkem (Kč) Poznámka
4. PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV
4.1. Na osobu cizí byt 1+1, 2+1 7 500,00 1 575,00 9 075,00 platné od 1.1.2023
4.2. Na osobu cizí byt 3+1, 4+1 9 860,00 2 070,60 11 930,60 platné od 1.1.2023
4.3. V příbuzenském poměru 4 500,00 945,00 5 445,00 platné od 1.1.2023
4.4. U manželů 900,00 189,00 1 089,00 platné od 1.1.2023
4.5. Garáž 1 200,00 252,00 1 452,00 platné od 1.1.2023
4. 6. Zrušení společného členství 900,00 189,00 1 089,00 platné od 1.1.2023
5. PODNÁJEM BYTU 3 000,00 630,00 3 630,00 platné od 1.2.2013
6. VÝMĚNA BYTU 5 800,00 1 218,00 7 018,00 platné od 1.1.2023
7. ZÁPISNÉ 2 400,00 504,00 2 904,00 platné od 1.1.2023

Další poplatky: ZDE