Poplatky

I. Poplatky stanovené rozhodnutím Shromáždění delegátů
POPLATEK Částka vč. DPH (Kč) Z toho DPH 21% Doplňující popis
Základní členský vklad 3 000,00 osvobozené plnění dle čl. 14 stanov majetková účast člena, schváleno 14.6.2005 shromážděním delegátů
II. Poplatky stanovené rozhodnutím Představenstva OSBD
POPLATEK Částka bez DPH (Kč/měs) DPH 21% Celkem (Kč/měs.) Poznámka
1. SPRÁVA bez SVJ, SVJ bez právní subjektivity        
1.1. Družstevní byt 177,00 osvobozené plnění 177,00 platné od 1.7.2020
1.2. Družstevní garáž 50,00 osvobozené plnění 50,00 platné od 1.7.2020
1.3. Družstevní byt-garážové stání 35,00 osvobozené plnění 35,00 platné od 1.7.2020
2. SPRÁVA jednotka ve vlastnictví v SVJ bez právní subjektivity        
2.1. Bytová jednotka ve vlastnictví 234,00 49,10 283,00 platné od 1.1.2024
2.2. Garáž 71,00 14,90 86,00 platné od 1.1.2024
2.3. Garážové stání 42,00 8,80 51,00 platné od 1.1.2024
3. SPRÁVA SVJ s právní subjektivitou/b.j.        
3.1. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 520,00 osvobozené plnění 520,00 platné od 1.1.2024
3.2. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 395,00 osvobozené plnění 395,00 platné od 1.1.2024
3.3. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 531,00 osvobozené plnění 531,00 platné od 1.1.2024
3.4. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 481,00 osvobozené plnění 481,00 platné od 1.1.2024
3.5. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 560,00 osvobozené plnění 560,00 platné od 1.1.2024
3.6. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 498,00 osvobozené plnění 498,00 platné od 1.1.2024
3.7. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 411,00 osvobozené plnění 411,00 platné od 1.1.2024
3.8. Kompletní správa člena družstva v SVJ + předseda SVJ 463,00 osvobozené plnění 463,00 platné od 1.1.2024
3.9. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ 299,00 osvobozené plnění 299,00 platné od 1.1.2024
3.10. Kompletní správa člena družstva v SVJ s právní subjektivitou „Premium“ 305,00 osvobozené plnění 305,00 platné od 1.1.2024
3.11. Poplatek za garáž + předseda SVJ 71,00 osvobozené plnění 71,00 platné od 1.1.2024
3.12. Poplatek za garáž + předseda SVJ 86,00 osvobozené plnění 86,00 platné od 1.1.2024
3.13. Poplatek za garáž „Premium“ 61,00 osvobozené plnění 61,00 platné od 1.1.2024
3.14. Poplatek za garáž „Premium“ 53,00 osvobozené plnění 53,00 platné od 1.1.2024
III. Jednorázové poplatky
POPLATEK Částka bez DPH (Kč) DPH 21% Celkem (Kč) Poznámka
4. PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV        
4.1. Na osobu cizí byt 1+1, 2+1 7 500,00 1 575,00 9 075,00 platné od 1.1.2023
4.2. Na osobu cizí byt 3+1, 4+1 9 860,00 2 070,60 11 930,60 platné od 1.1.2023
4.3. V příbuzenském poměru 4 500,00 945,00 5 445,00 platné od 1.1.2023
4.4. U manželů 900,00 189,00 1 089,00 platné od 1.1.2023
4.5. Garáž 1 200,00 252,00 1 452,00 platné od 1.1.2023
4. 6. Zrušení společného členství 900,00 189,00 1 089,00 platné od 1.1.2023
5. PODNÁJEM BYTU 3 000,00 630,00 3 630,00 platné od 1.2.2013
6. VÝMĚNA BYTU 5 800,00 1 218,00 7 018,00 platné od 1.1.2023
7. ZÁPISNÉ 2 400,00 504,00 2 904,00 platné od 1.1.2023

Další poplatky: ZDE