SVJ

Základní nabídka našich služeb:

 • Nabízíme správu budov s jednotkami ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva
 • Správu společenství vlastníků jednotek, případně výkon funkce předsedy společenství vlastníků jednotek
 • Předpis plateb dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice a náklady spojené se správou společných částí domu, popř. pozemku a zálohy na úhradu služeb
 • Evidence plateb dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice a náklady spojené se správou společných částí domu, popř. pozemku a zálohy na úhradu služeb (evidence neplatičů)
 • Návrh a kalkulace příspěvku na dlouhodobou zálohu na opravy, údržbu a investice a nákladů spojených se správou společných částí domu, popř. pozemku a zálohy na úhradu služeb
 • Roční vyúčtování nákladů na služby spojených s bydlením
 • Vedení účetnictví (vyhotovení roční uzávěrky, komunikace s orgány státní správy, zpracování daňových přiznání…)
 • Pomoc při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb, prací, pronajímateli nebytových prostor…
 • Pojištění nemovitosti
 • Právní poradenství

Zajišťujeme:

 • Drobné opravy a základní údržbu
 • Rozsáhlejší opravy a rekonstrukce domu
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Vypsání výběrového řízení
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Vedení pasportu domu (technická evidence)
 • Provádění provozních revizí dle platných ČSN předpisů