Volené orgány

Shromáždění delegátů  zvolilo  pro volební období od 18.2.2021 – 18.2.2026  představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově v tomto složení:

Představenstvo:

  • Bc.Ing. Hlavinka Jaromír
  • Ing. Pallós Radek
  • Mazal Jiří
  • Ing. Zapletal Pavel
  • Aberlová Marie

Kontrolní komise:

  • Dofková Věra
  • Chudý Karel
  • Klein František

Na svých ustavujících schůzích byli zvoleni Bc.Ing. Jaromír Hlavinka a Ing. Radek Pallós za místopředsedy představenstva (byl zachován bývalý model představenstva) a pí. Dofková Věra za předsedkyni  kontrolní komise.