Home
Home


 


   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Poučení o ochraně osobních údajů 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

 

 

Vážení odběratelé,

dovolte nám vás seznámit s některými novinkami v provozu městských tepelných hospodářství pod novou značkou AHP 3T, která navázala na historii a zkušenosti předchozích společností Mar-tech a Vytep Uničov.

Mezi nejzásadnější novinky letošního roku patří dokončení rozsáhlé modernizace kotelen, které provedla naše společnost AHP 3T s.r.o. jako vlastník objektů ve spolupráci s firmou Martech Holding a. s., a to s jasným cílem – zajistit efektivní a šetrnou výrobu tepla a zajistit spolehlivé a bezstarostné dodávky tepla, vám, zákazníkům pro nadcházející topné sezóny.

V červnu jsme pro vás spustili nové webové stránky www.ahp3t.cz, kde se dozvíte všechny užitečné a důležité informace o cenách tepla, modernizaci kotelen, provozu tepelných hospodářství i o naší společnosti.

Zároveň jsme pro vás na telefonu 585 052 044 otevřeli novou zákaznickou linku, kde jsou vám od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 k dispozici pracovníci zákaznického centra. Na klientské lince můžete vyřídit veškeré záležitosti týkající se vyúčtování, smluvních vztahů, přeplatků a nedoplatků i technických otázek. Navštívit klientské centrum můžete samozřejmě i osobně.

Užijte si zbytek léta!

Za AHP 3T s.r.o.

Ing. Miroslav Glacner
Výkonný ředitel