Home
Home


 

Žádáme veřejnost, aby komunikovala primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a to z důvodu omezení osobního kontaktu na nezbytně nutné minimum. Osobní kontakt bude  umožněn pouze v úřední hodiny.

Vstup pouze s respirátorem.

 

 Dohody o převodu družstevního podílu, případně Smlouvy o podnájmu bytu - viz "Ke stažení - členská evidence".  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aktualizace k převodům bytových a nebytových jednotek v roce 2020 a následujících letech

Naše družstvo realizuje převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví  bez omezení v souladu s usnesením č. 5 Shromáždění delegátů ze dne 14.6.2005, které zní:

Pokračovat (v případě zájmu nájemců bytů - družstevníků) v přijímání a uzavírání Dohody o termínu uzavření Smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví i po 1.7.2010.

V praxi je to následovné, pokud máte splněné všechny podmínky pro převod družstevního bytu do vlastnictví, doručíte na družstvo pouze kopie občanských průkazů a smlouva Vám bude vyhotovena za úhradu nákladů spojených s tímto úkonem dle Směrnice č. 1/2019 ze dne 26.3.2019 /-viz POPLATKY/

------------------------------------------------------------------

                               Poučení o ochraně osobních údajů 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------